fbpx

פיתוח אתרים ואפליקציות

מה השלבים לפיתוח אפליקציה או פלטפורמה? איך מתחילים? מה צריך לדעת?

ראשית, עלינו לקבוע את קהל המשתמשים, למפות את הפונקציונאליות של המוצר ואופן יישום המוצר (תוכנה שולחנית, אתר אינטרנט, אפליקציה למובייל או השילוב של כל הנ"ל). התוצר של תהליך זה הוא מסמך טקסט, שמתעד את כל ההחלטות הנ"ל, דומה באופי וברמת הפירוט לתקציר מנהלים.

אפיון פונקציונאלי

מטרת שלב זה לפרט את כל הפונקציונליות של המערכת בצורה ספציפית ומובנת כדי לספק את כל המידע הנדרש לפיתוח תוכנה. קיימות מספר שיטות לביצוע אפיון מערכות תוכנה. אנו משתמשים בשיטה של פירוק "לסיפורי משתמש". כל סיפור משתמש מהווה תסריט קצר של פעילות, שהמשתמש יכול לבצע במערכת כדי להשיג תוצאה מסוימת. בנוסף, אנו ממפים תהליכי רקע במערכת (תהליכים המתרחשים בצד שרת ללא תלות בפעולות משתמש). התוצר של תהליך זה הוא מסמך טקסט מפורט, שמכיל רשימה של כל סיפורי המשתמש והתהליכים.

אפיון חווית משתמש

שלב שמטרתו לזהות דרישות של קהל היעד כלפי הממשקים של המוצר ולתרגם דרישות פונקציונאליות, שהוגדרו בשלב האפיון לתצוגות המערכת. במסגרת אפיון חוויית המשתמש ייתכנו חידודים ושינויים בסיפורי משתמש. התוצר של השלב הזה הוא רשימה של פרסונות (משתמשים טיפוסיים במערכת), דיאגרמת flows ואוסף wireframes לתצוגות של המערכת.

עיצוב גרפי ומיתוג

קובעים את השפה העיצובית של האפלקציה/אתר (לוגו, פלטת צבעים, גופנים) ומייצרים עיצובים סופיים לכל אחד מהמסכים של האפליקציה / אתר. תוצר סופי של שלב זה: עיצוב סטטי לכל מסך, עיצוב נפרד של רכיבים פונקציונאליים נפרדים בכל המצבים האפשריים, הנחיות למימוש העיצוב ללא צורך בתמונות רקע + תמונות רקע חתוכות עבור אלמנטים, שלא ניתנים למימוש באמצעות CSS בלבד.

ארכיטקטורה

תהליך עיצוב התוכנה ובניית תוכנית הפיתוח. זהו השלב האחרון, שמכין את הפרויקט לפיתוח, במסגרתו בוחרים טכנולוגיות פיתוח (שפה, חלוקת המערכת לשכבות, ספריות ועוד), מגדירים ממשקים בין רכיבי המערכת, מגדירים ופותרים סיכונים טכנולוגיים. תוצר של שלב זה הוא מסמך, שמתאר את ההחלטות הטכנולוגיות לפיהן תפותח המערכת וכן משימות פיתוח מפורטות.

פיתוח לפי מיילסטונים

אנו עובדים בשיטת פיתוח איטרטיבית (agile development). כל מיילסטון (שלב) מתחלק לתת שלבים דו-שבועיים, שבסופם יש תוצרים ברמת גימור ראשונית להציג ללקוח כדי לקבל פידבק פנימי ולתכנן את תכולת תת-שלב הבא. התת שלבים הראשונים מוקצים לבניית תשתית, שתתמוך בפיתוח כולו. פיתוח בשלבים מאפשר ללקוח לקבל תוצרים כמעט מהרגע הראשון, להשתמש בהם לקבלת פידבק מקהל המשתמשים ולהכניס את הפידבק למיילסטון הבא. כך, אנו דואגים, שהאפלקציה המפותחת היא רלוונטית ותואמת את צרכי השוק.

בדיקות תוכנה ושחרור גרסה

בדיקות ידניות (QA) מקיפות, תיקונים ועליה לאוויר – לאחר מספר מיילסטונים פיתוחיים, כאשר אנו מחליטים עם הלקוח, שהאפלקציה כבר מכילה את כל הפונקציונליות הנדרשת, מתבצעות בדיקות מקיפות של האפלקציה כדי למצוא תקלות ובעיות, שלא התגלו (או שהתגלו אבל לא תועדפו במהלך תהליך הפיתוח). גם כאן מתבצע סינון של התקלות ורק תקלות, שלא מאפשרות עליה לאוויר, מתוקנות וכל האפלקציה נבדקת שנית. לאחר מכן אנו מטפלים בהגשת האפלקציה לחנויות, הקמת שרתים לסביבה המבצעית והעלאת מערך ניטור. לאחר קבלת כל האישורים האפלקציה עולה לאוויר.